Празници и обичаи

Няма да пропуснем да споменем и многото традиционни празници, характерни за района на град Елена, започвайки от празника на града, стигайки до съборите в селата и махалите.

Можете да посетите всяко едно от тези събития и да се потопите в атмосферата на българския дух и традиции!

Празник на град Елена- 21 май- „Свети равноапостоли Константин и  Елена”. Организират се изложби, концерти, футболни срещи между ветерани, конкурс „Царица Елена”, детски празници, директни излъчвания по програма „Хоризонт” на БНР и др.

Неювски събор- на 1 май се провежда възстановеният традиционен събор на Неювската поляна с богата концертна програма и народно веселие.

Общински събор на народните читалища- своеобразен завършек на творческия сезон за самодейните колективи на читалищата е провеждането му всяка година на 24 май на сцена на читалище от общината.

Балканът пее и разказва- дружбата между балканските градове Елена, Дряново, Котел, Трявна, Твърдица и Гурково датира от векове, но в наши дни тя придоби по-голяма широта чрез сближаването им в един общ празник под девиза „Балканът пее и разказва“. Статутът е приет на 15.09.1972 година. На първата среща, състояла се на 05.10.1973 година в град Елена, участват представители от Елена, Котел, Трявна и Дряново. Изграден е организационен комитет с председател Димитър Балуков от града домакин. В статута е прието, че съкровеното културно богатство, което народът съхранява и което още не е открито изцяло, трябва да стане достояние на всички хора от тези градове.

С цел да се изявява това богатство и да се предава от поколение на поколение е организиран празник на балканските градове под името „Балканът пее и разказва”. Първият празник се организира в Елена на Неювската поляна на 20 и 21 юни 1974 година.

Поклонението до Капиновския манастир през месец юли е свързано с дейността на манастирите „Свети Николай” и „Свети Илия” и подкрепата от еленчани през вековете. Отслужва се молебен и водосвет за здраве и благополучие на еленчани. Освещава се и се раздава курбан.

Празник на Еленския балкан се организира в два дни през месец юли . Той включва провеждане на туристически поход и колокрос от село Мийковци, през хижа „Чумерна”, до връх „Чумерна”, забавни игри и състезания. На втория ден се провежда събор на самодейните състави от клубовете на пенсионера „На юг и север от Балкана”.

Ден на народните будители- първи ноември се чества с особена почит от еленчани, защото еленската Даскалоливница, създадена през 1843 година, е първото класно училище в България.

„Бягането”- на 5 декември всяка година населението се покланя пред подвига и внушителните паметници на загиналите при село Марян и западния край на града с шествие, останало в историческата памет на еленчани като „Бягането”.

Недооценено в българската история е мястото на боевете през 1877 г. при град Елена по отношение на крайния изход на войната. На 4 и 5 декември 40-хилядната войска на Сюлейман паша настъпва от изток в посока Търново и Плевен. Градът ни е опожарен, но настъплението е спряно.

Празници, свързани с имената на възрожденските дейци йеромонах Йосиф Брадати, Хаджи Юрдан Брадата, Иларион Макариополски, Иван Момчилов, Никифор Попконстантинов, Стоян Михайловски, братя Кършовски, Петко Юрданов Тодоров и много други се организират по повод годишнини с научни конференции, изложби, рецитали и други културни прояви.

 

Място за уикенд, празник или ваканция с приятели